Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
ff Zb7 a2 d20 n17 if1 eeb mb7 7a 27d 506 .ec 07d 506 .7a 2ec 009 1f7 8b7 59 r06 .b7 1e wb7 9b żab yda c17 if1 eb7 1e wda c52 h0c oa2 d3c z65 ąb7 20 n0c o1e wf1 eb7 1e wab y90 tab yda c3c z20 nf1 eb7 1e wb7 3c z46 ac9 k59 rf1 e5c s17 if1 eb7 fa g59 r0c oeb m46 aa2 d3c zf1 e20 n17 i46 ab7 17 ib7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 n17 i46 ab7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 h06 .b7 49 Rf1 efa g71 u1d l71 u17 jf1 eb7 90 t0c ob7 49 R0c o3c z77 p0c o59 r3c z65 ąa2 d3c zf1 e20 n17 i46 ab7 21 P46 a59 r1d l46 aeb mf1 e20 n90 t71 ub7 98 E71 u59 r0c o77 pf1 e17 j5c sc9 k17 if1 efa g0c o17 ib7 49 R46 aa2 dab yb7 7a 2ec 009 1b0 6e1 /b0 6b7 7f2 9b7 3c zb7 a2 d20 n17 i46 ab7 7a 2b7 7b7 c9 k1e w17 if1 e90 t20 n17 i46 ab7 7a 2ec 009 1b0 6b7 59 r06 .b7 1e wb7 5c s77 p59 r46 a1e w17 if1 eb7 0c oda c52 h59 r0c o20 nab yb7 0c o5c sb8 óc3 bb7 59 f17 i3c zab yda c3c z20 nab yda c52 hb7 1e wb7 3c z1e w17 i65 ą3c zc9 k71 ub7 3c zb7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 n17 if1 eeb mb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 hb7 17 ib7 1e wb7 5c s77 p59 r46 a1e w17 if1 eb7 5c s1e w0c oc3 b0c oa2 d20 nf1 efa g0c ob7 77 p59 r3c zf1 e77 pac łab y1e w71 ub7 90 t46 ac9 k17 ida c52 hb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o59 r46 a3c zb7 71 uda c52 hab y1d lf1 e20 n17 i46 ab7 a2 dab y59 rf1 ec9 k90 tab y1e wab yb7 f2 97d 5e1 /41 4b0 6e1 /6d W98 Eb7 4e (c9 Ofa gb8 ó1d l20 nf1 eb7 49 R0c o3c z77 p0c o59 r3c z65 ąa2 d3c zf1 e20 n17 if1 eb7 0c ob7 c9 Oda c52 h59 r0c o20 n17 if1 eb7 87 D46 a20 nab yda c52 h17 )43 ,b7 3c z1e w46 a20 nf1 eb7 49 Rc9 O87 Dc9 O06 .


5b Aa2 deb m17 i20 n17 i5c s90 t59 r46 a90 t0c o59 rf1 eeb mb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 17 jf1 e5c s90 tb7 b0 Sf1 e0c ob7 b0 S0c o1d l71 u90 t17 i0c o20 n5c sb7 b0 S46 a20 na2 d59 r46 ab7 58 K59 r3c zab y9b ż46 ac9 kb7 3c zb7 5c s17 if1 ea2 d3c z17 ic3 b65 ąb7 1e wb7 6c B17 if1 e1d l5c sc9 k71 uae -6c B17 i46 aac łf1 eb7 77 p59 r3c zab yb7 71 u1d l17 ida cab yb7 58 K71 u5c s90 t59 r0c o20 n17 i46 ab7 41 4e1 /f2 9ec 043 ,b7 f5 N8b I21 Pfa :b7 7d 541 4b7 77a 209 1ec 0f7 87d 541 4b0 606 .b7 c9 Oda c52 h59 r0c o20 n46 ab7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c oa2 dc3 bab y1e w46 ab7 5c s17 i48 ęb7 3c zfa g0c oa2 d20 n17 if1 eb7 3c zb7 1e wab yeb m0c ofa g46 aeb m17 ib7 77 p0c o1e w5c s3c zf1 eda c52 h20 n17 if1 eb7 0c oc3 b0c o1e w17 i65 ą3c z71 u17 j65 ąda cab yda c52 hb7 77 p59 r3c zf1 e77 p17 i5c sb8 ó1e wb7 77 p59 r46 a1e w46 a06 .


b0 S3c z46 a20 n71 u17 jf1 eeb mab yb7 77 p59 r46 a1e w0c ob7 a2 d0c ob7 77 p59 rab y1e w46 a90 t20 n0c o6c śda c17 ib7 17 ib7 a2 dc3 b46 aeb mab yb7 0c ob7 c3 bf1 e3c z77 p17 if1 eda c3c zf1 e6c ń5c s90 t1e w0c ob7 a2 d46 a20 nab yda c52 h06 .b7 6d Wb7 90 tab yeb mb7 da cf1 e1d l71 ub7 71 u9b żab y1e w46 a20 nab yb7 17 jf1 e5c s90 tb7 eb m06 .17 i20 n06 .b7 5c s3c zab y59 f59 r0c o1e w46 a20 nab yb7 5c sab y5c s90 tf1 eeb mb7 52 h46 a5c sf1 eac łb7 a2 d0c ob7 c9 k0c o20 n90 t06 .

Administracja Danymi
87 D46 a20 nf1 eb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wf1 eb7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 nf1 eb7 5c s65 ąb7 3c zfa g0c oa2 d20 n17 if1 eb7 3c zb7 77 p59 r3c zf1 e77 p17 i5c s46 aeb m17 ib7 a2 d0c o90 tab yda c3c z65 ąda cab yeb m17 ib7 0c oda c52 h59 r0c o20 nab yb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 hb7 0c o59 r46 a3c zb7 3c zfa g0c oa2 d20 n17 if1 eb7 3c zb7 21 P0c o1d l17 i90 tab yc9 k65 ąb7 21 P59 rab y1e w46 a90 t20 n0c o6c śda c17 ib7 1e wb7 3c z46 ac9 k59 rf1 e5c s17 if1 eb7 20 n17 if1 e3c zc3 b48 ęa2 d20 nab yeb mb7 a2 d0c ob7 59 rf1 e46 a1d l17 i3c z46 ada c17 j17 ib7 6c ś1e w17 i46 aa2 dda c3c z0c o20 nab yda c52 hb7 71 u5c sac ł71 ufa gb7 ae -b7 0c oc3 b5c sac ł71 ufa g17 ib7 c9 k0c o20 n90 tb7 1e wb7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s17 if1 eb7 4e (1d l0c ofa g0c o1e w46 a20 n17 if1 e43 ,b7 46 a71 u90 t0c oeb m46 a90 tab yda c3c z20 nf1 eb7 77 p0c o1e w17 i46 aa2 d0c oeb m17 if1 e20 n17 i46 ab7 0c ob7 5c s90 t46 a90 t71 u5c s46 ada c52 hb7 71 u5c sac ł71 ufa g17 i17 )b7 0c o59 r46 a3c zb7 1e wb7 da cf1 e1d l71 ub7 59 rf1 e46 a1d l17 i3c z46 ada c17 j17 ib7 3c z46 aeb mb8 ó1e w17 if1 e6c ńb7 62 U5c sac ł71 ufa gb7 6c ś1e w17 i46 aa2 dda c3c z0c o20 nab yda c52 hb7 a2 d59 r0c ofa g65 ąb7 f1 e1d lf1 ec9 k90 t59 r0c o20 n17 ida c3c z20 n65 ą06 .

58 K0c o59 r3c zab y5c s90 t46 a17 j65 ąda cb7 3c zb7 20 n46 a5c s3c zab yda c52 hb7 71 u5c sac ł71 ufa gb7 3c z0c o5c s90 t46 a20 n17 if1 e5c s3c zb7 77 p0c o77 p59 r0c o5c s3c z0c o20 nab yb7 0c ob7 77 p0c oa2 d46 a20 n17 if1 eb7 20 n17 if1 ec9 k90 tb8 ó59 rab yda c52 hb7 5c s1e w0c o17 ida c52 hb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 h06 .b7 15 T1e w0c o17 jf1 eb7 a2 d46 a20 nf1 eb7 c3 b48 ęa2 d65 ąb7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 nf1 eb7 1e wb7 3c z1e w17 i65 ą3c zc9 k71 ub7 3c zb7 46 ac9 kda c17 j65 ą43 ,b7 17 j46 ac9 k65 ąb7 77 p0c oa2 df1 e17 jeb m71 u17 jf1 e5c s3c z06 .b7 f5 N46 ab7 77 p59 r3c zab yc9 kac ł46 aa2 db7 a2 d46 a20 nf1 eb7 77 p0c oa2 d46 a20 nf1 eb7 77 p0c oa2 dda c3c z46 a5c sb7 59 rf1 e17 jf1 e5c s90 t59 r46 ada c17 j17 ib7 1e wb7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s17 if1 eb7 c3 b48 ęa2 d65 ąb7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 nf1 eb7 a2 d0c ob7 da cf1 e1d l71 ub7 3c z46 a77 pf1 e1e w20 n17 if1 e20 n17 i46 ab7 a2 d0c o5c s90 t48 ę77 p71 ub7 a2 d0c ob7 59 f71 u20 nc9 kda c17 j0c o20 n46 a1d l20 n0c o6c śda c17 ib7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s71 ub7 17 ib7 c9 k0c o20 n90 t46 ac9 k90 t71 ub7 1e wb7 5c s77 p59 r46 a1e w46 ada c52 hb7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s71 u06 .b7 87 D46 a20 nf1 eb7 77 p0c oa2 d46 a1e w46 a20 nf1 eb7 77 p0c oa2 dda c3c z46 a5c sb7 3c z46 aeb mb8 ó1e w17 if1 e20 n17 i46 ab7 77 pac ł46 a90 t20 nf1 e17 jb7 71 u5c sac ł71 ufa g17 ib7 c3 b48 ęa2 d65 ąb7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 nf1 eb7 1e wb7 da cf1 e1d l71 ub7 a2 d0c o5c s90 t46 a1e wab yb7 71 u5c sac ł71 ufa g17 ib7 17 j46 ac9 kb7 17 ib7 1e wb7 da cf1 e1d l46 ada c52 hb7 59 r46 ada c52 h71 u20 nc9 k0c o1e w0c o6c śda c17 i06 .b7 ff Z46 a77 p17 i5c s71 u17 j65 ąda cb7 5c s17 i48 ęb7 a2 d0c ob7 20 nf1 e1e w5c s1d lf1 e90 t90 tf1 e59 r46 ab7 a2 d46 a20 nf1 eb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wf1 eb7 c3 b48 ęa2 d65 ąb7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 nf1 eb7 a2 d0c ob7 1e wab y5c sab yac łc9 k17 ib7 20 nf1 e1e w5c s1d lf1 e90 t90 tf1 e59 r46 a06 .b7 6d Wab y5c sab yac ł46 a17 j65 ąda cb7 17 i20 n59 f0c o59 reb m46 ada c17 j48 ęb7 77 p59 r3c zf1 e3c zb7 59 f0c o59 reb m71 u1d l46 a59 r3c zb7 c9 k0c o20 n90 t46 ac9 k90 t0c o1e wab yb7 a2 d46 a20 nf1 eb7 3c z0c o5c s90 t46 a20 n65 ąb7 1e wab yc9 k0c o59 r3c zab y5c s90 t46 a20 nf1 eb7 1e wb7 da cf1 e1d l71 ub7 0c oa2 d77 p0c o1e w17 if1 ea2 d3c z17 ib7 20 n46 ab7 1e w17 i46 aa2 d0c oeb m0c o6c śc6 ć06 .

58 K46 a9b ża2 d46 ab7 0c o5c s0c oc3 b46 a43 ,b7 c9 k90 tb8 ó59 rf1 e17 jb7 a2 d46 a20 nf1 eb7 a2 d0c o90 tab yda c3c z65 ąb7 eb m46 ab7 77 p59 r46 a1e w0c ob7 1e wb7 c9 k46 a9b ża2 df1 e17 jb7 da c52 h1e w17 i1d l17 ib7 a2 d0c o5c s90 t48 ę77 p71 ub7 a2 d0c ob7 a2 d46 a20 nab yda c52 h43 ,b7 5c s77 p59 r0c o5c s90 t0c o1e w46 a20 n17 i46 a43 ,b7 71 u5c s71 u20 n17 i48 ęda c17 i46 ab7 1d l71 uc3 bb7 0c ofa g59 r46 a20 n17 ida c3c zf1 e20 n17 i46 ab7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 n17 i46 a43 ,b7 77 p59 r46 a1e w0c ob7 5c s77 p59 r3c zf1 eda c17 i1e w71 u43 ,b7 77 p59 r46 a1e w0c ob7 1e w20 n17 if1 e5c s17 if1 e20 n17 i46 ab7 5c sc9 k46 a59 rfa g17 ib7 a2 d0c ob7 0c o59 rfa g46 a20 n71 ub7 20 n46 aa2 d3c z0c o59 rda c3c zf1 efa g0c o43 ,b7 1e wb7 90 tab yeb mb7 da cf1 e1d l71 ub7 20 n46 a1d lf1 e9b żab yb7 77 p0c oa2 d17 j65 ąc6 ćb7 c9 k0c o20 n90 t46 ac9 k90 tb7 3c zb7 0c o5c s0c oc3 b65 ąb7 20 n46 aa2 d3c z0c o59 r71 u17 j65 ąda c65 ąb7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 n17 if1 eb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 hb7 1e wb7 0c o59 rfa g46 a20 n17 i3c z46 ada c17 j17 ib7 62 U5c sac ł71 ufa g0c oa2 d46 a1e wda cab yb7 17 jf1 e5c s90 tb7 eb m0c o9b ż1d l17 i1e wab yb7 a2 d59 r0c ofa g65 ąb7 f1 e1d lf1 ec9 k90 t59 r0c o20 n17 ida c3c z20 n65 ąb7 77 p0c oa2 db7 46 aa2 d59 rf1 e5c sf1 eeb mb7 f1 eae -eb m46 a17 i1d lfa :b7 5c sf1 e0c o5c s0c o1d l71 u90 t17 i0c o20 n5c s68 @17 i41 446 a06 .77 p1d l06 .

ff Z46 a5c s90 t59 r3c zf1 efa g46 aeb mab yb7 5c s0c oc3 b17 if1 eb7 77 p59 r46 a1e w0c ob7 a2 d0c ob7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 n17 i46 ab7 15 T1e w0c o17 ida c52 hb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 77 p0c ob7 59 r0c o3c z1e w17 i65 ą3c z46 a20 n17 i71 ub7 62 Ueb m0c o1e wab yb7 1d l71 uc3 bb7 da c0c o59 f20 n17 i48 ęda c17 i71 ub7 3c zfa g0c oa2 dab yb7 90 tab y1d lc9 k0c ob7 1e wb7 3c z46 ac9 k59 rf1 e5c s17 if1 eb7 20 n46 ab7 77 p0c o90 t59 r3c zf1 ec3 bab yb7 a2 d0c oda c52 h0c oa2 d3c zf1 e20 n17 i46 ab7 f1 e1e wf1 e20 n90 t71 u46 a1d l20 nab yda c52 hb7 59 r0c o5c s3c zda c3c zf1 e6c ńb7 77 p59 r3c zf1 ea2 db7 5c s65 ąa2 df1 eeb mb7 1d l71 uc3 bb7 17 jf1 e9b żf1 e1d l17 ib7 77 p59 r3c zf1 e77 p17 i5c sab yb7 c9 k59 r46 a17 j0c o1e wf1 eb7 46 a1d lc3 b0c ob7 71 u20 n17 i17 j20 nf1 eb7 c3 b65 ąa2 d73 źb7 77 p59 r46 a1e w46 ab7 eb m17 i48 ęa2 d3c zab y20 n46 a59 r0c oa2 d0c o1e wf1 efa g0c ob7 0c oc3 b1d l17 ifa g71 u17 j65 ąb7 20 n46 a5c sb7 a2 d0c ob7 59 rf1 e90 tf1 e20 nda c17 j17 ib7 a2 d46 a20 nab yda c52 h06 .

62 U5c sac ł71 ufa g0c oa2 d46 a1e wda c46 ab7 eb m46 ab7 77 p59 r46 a1e w0c ob7 71 ua2 d0c o5c s90 t48 ę77 p20 n17 i46 ac6 ćb7 a2 d46 a20 nf1 eb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wf1 eb7 62 U9b żab y90 tc9 k0c o1e w20 n17 ic9 k46 ab7 0c o59 r46 a3c zb7 17 i20 n20 nab yda c52 hb7 17 jf1 efa g0c ob7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 77 p0c oa2 deb m17 i0c o90 t0c oeb mb7 71 u77 p0c o1e w46 a9b ż20 n17 i0c o20 nab yeb mb7 20 n46 ab7 77 p0c oa2 d5c s90 t46 a1e w17 if1 eb7 1e wac ł46 a6c śda c17 i1e wab yda c52 hb7 77 p59 r3c zf1 e77 p17 i5c sb8 ó1e wb7 77 p59 r46 a1e w46 ab7 4e (20 n77 p06 .b7 0c o59 rfa g46 a20 n0c oeb mb7 6c śda c17 ifa g46 a20 n17 i46 a17 )06 .

62 U5c s71 u20 n17 i48 ęda c17 if1 eb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 hb7 eb m0c o9b żf1 eb7 20 n46 a5c s90 t65 ą77 p17 ic6 ćb7 20 n46 ab7 5c sc9 k71 u90 tf1 ec9 kb7 da c0c o59 f20 n17 i48 ęda c17 i46 ab7 3c zfa g0c oa2 dab yb7 c3 b65 ąa2 d73 źb7 1e w20 n17 if1 e5c s17 if1 e20 n17 i46 ab7 77 p59 r46 a1e w20 n17 if1 eb7 a2 d0c o77 p71 u5c s3c zda c3c z46 a1d l20 nf1 efa g0c ob7 5c s77 p59 r3c zf1 eda c17 i1e w71 ub7 20 n46 ab7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a20 n17 if1 eb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 h06 .

62 U5c sac ł71 ufa g0c oa2 d46 a1e wda c46 ab7 20 n17 if1 eb7 71 ua2 d0c o5c s90 t48 ę77 p20 n17 i46 ab7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 hb7 17 i20 n20 nab yeb mb7 77 p0c oa2 deb m17 i0c o90 t0c oeb mb7 46 a20 n17 i9b żf1 e1d l17 ib7 71 u77 p0c o1e w46 a9b ż20 n17 i0c o20 nab yeb mb7 20 n46 ab7 77 p0c oa2 d5c s90 t46 a1e w17 if1 eb7 1e wac ł46 a6c śda c17 i1e wab yda c52 hb7 77 p59 r3c zf1 e77 p17 i5c sb8 ó1e wb7 77 p59 r46 a1e w46 a06 .

21 P0c o5c s17 i46 aa2 d46 aeb mab yb7 1e w77 p59 r0c o1e w46 aa2 d3c z0c o20 n65 ąb7 c9 k0c o20 n90 t59 r0c o1d l48 ęb7 a2 d0c o5c s90 t48 ę77 p71 ub7 a2 d0c ob7 a2 d46 a20 nab yda c52 h43 ,b7 a2 d3c z17 i48 ęc9 k17 ib7 da c3c zf1 eeb m71 ub7 eb m17 i20 n17 ieb m46 a1d l17 i3c z71 u17 jf1 eeb mab yb7 5c sc9 k71 u90 tc9 k17 ib7 f1 e1e wf1 e20 n90 t71 u46 a1d l20 nf1 efa g0c ob7 20 n46 a59 r71 u5c s3c zf1 e20 n17 i46 ab7 c3 bf1 e3c z77 p17 if1 eda c3c zf1 e6c ń5c s90 t1e w46 ab7 a2 d46 a20 nab yda c52 h06 .

87 D46 a20 nf1 eb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wf1 eb7 77 p59 r3c zf1 e90 t1e w46 a59 r3c z46 a17 j65 ąb7 0c o5c s0c oc3 bab yb7 1e wab yac ł65 ąda c3c z20 n17 if1 eb7 71 u77 p0c o1e w46 a9b ż20 n17 i0c o20 nf1 eb7 77 p59 r3c zf1 e3c zb7 20 n46 a5c sb7 46 a1d lc3 b0c ob7 c9 O5c s0c oc3 bab ye1 /f0 F17 i59 reb mab y43 ,b7 3c zb7 c9 k90 tb8 ó59 rab yeb m17 ib7 6c śda c17 i6c ś1d lf1 eb7 1e w5c s77 pb8 óac ł77 p59 r46 ada c71 u17 jf1 eeb mab yb7 1e wb7 3c z1e w17 i65 ą3c zc9 k71 ub7 3c zb7 eb m0c o9b ż1d l17 i1e w0c o6c śda c17 i65 ąb7 a2 d0c o5c s90 t46 a59 rda c3c zf1 e20 n17 i46 ab7 71 u5c sac ł71 ufa g17 i43 ,b7 0c oc3 b5c sac ł71 ufa g17 ib7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s71 u06 .b7 dd M0c o9b ż1d l17 i1e w17 ib7 0c oa2 dc3 b17 i0c o59 rda cab yb7 15 T1e w0c o17 ida c52 hb7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 hfa :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

b0 Sc9 k71 u90 tc9 k17 ib7 c3 b59 r46 ac9 k71 ub7 77 p0c oa2 d46 a20 n17 i46 ab7 a2 d46 a20 nab yda c52 hb7 0c o5c s0c oc3 b0c o1e wab yda c52 h
c3 b59 r46 ac9 kb7 eb m0c o9b ż1d l17 i1e w0c o6c śda c17 ib7 c9 k0c o59 r3c zab y5c s90 t46 a20 n17 i46 ab7 3c zb7 77 pf1 eac ł20 nf1 e17 jb7 59 f71 u20 nc9 kda c17 j0c o20 n46 a1d l20 n0c o6c śda c17 ib7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s71 u43 ,b7 c3 b59 r46 ac9 kb7 eb m0c o9b ż1d l17 i1e w0c o6c śc6 ćb7 20 n46 a1e w17 i65 ą3c z46 a20 n17 i46 ab7 c9 k0c o20 n90 t46 ac9 k90 t71 ub7 77 p59 r3c zf1 e3c zb7 59 f0c o59 reb m71 u1d l46 a59 r3c z43 ,b7 c3 b59 r46 ac9 kb7 eb m0c o9b ż1d l17 i1e w0c o6c śda c17 ib7 0c o90 t59 r3c zab yeb mab y1e w46 a20 n17 i46 ab7 17 i20 n59 f0c o59 reb m46 ada c17 j17 ib7 3c zb7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s71 u

21 P1d l17 ic9 k17 ib7 6d C0c o0c oc9 k17 if1 e5c s
f5 N46 a5c s3c z46 ab7 1e w17 i90 t59 rab y20 n46 ab7 71 u9b żab y1e w46 ab7 da c0c o0c oc9 k17 if1 e5c s06 .b7 b0 S65 ąb7 90 t0c ob7 20 n17 if1 e1e w17 if1 e1d lc9 k17 if1 eb7 77 p1d l17 ic9 k17 ib7 90 tf1 ec9 k5c s90 t0c o1e wf1 eb7 1e wab y5c sab yac ł46 a20 nf1 eb7 77 p59 r3c zf1 e3c zb7 5c sf1 e59 r1e wf1 e59 rb7 1e w1e w1e wb7 17 ib7 77 p59 r3c zf1 eda c52 h0c o1e wab y1e w46 a20 nf1 eb7 77 p59 r3c zf1 e3c zb7 0c o77 p59 r0c ofa g59 r46 aeb m0c o1e w46 a20 n17 if1 eb7 c9 k0c oeb m77 p71 u90 tf1 e59 r46 ab7 77 p59 r3c zf1 efa g1d l65 ąa2 d46 a59 rc9 k17 i06 .b7 58 K17 if1 ea2 dab yb7 77 p59 r3c zf1 efa g1d l65 ąa2 d46 a59 rc9 k46 ab7 77 p0c o20 n0c o1e w20 n17 if1 eb7 77 p0c oac ł65 ąda c3c zab yb7 5c s17 i48 ęb7 3c zf1 eb7 5c s90 t59 r0c o20 n65 ą43 ,b7 1e w17 i90 t59 rab y20 n46 ab7 59 r0c o3c z77 p0c o3c z20 n46 a17 jf1 eb7 59 r0c oa2 d3c z46 a17 jb7 71 u59 r3c z65 ąa2 d3c zf1 e20 n17 i46 a43 ,b7 3c zb7 c9 k90 tb8 ó59 rf1 efa g0c ob7 ac ł65 ąda c3c zab yb7 5c s17 i48 ęb7 71 u9b żab y90 tc9 k0c o1e w20 n17 ic9 k06 .b7 21 P46 a59 r46 aeb mf1 e90 t59 rab yb7 77 p0c o3c z1e w46 a1d l46 a17 j65 ąb7 20 n46 ab7 0c oa2 dda c3c zab y90 t46 a20 n17 if1 eb7 17 i20 n59 f0c o59 reb m46 ada c17 j17 ib7 1e wb7 20 n17 ida c52 hb7 3c z46 a1e w46 a59 r90 tab yda c52 hb7 17 jf1 ea2 dab y20 n17 if1 eb7 5c sf1 e59 r1e wf1 e59 r0c o1e w17 i43 ,b7 c9 k90 tb8 ó59 rab yb7 17 jf1 eb7 71 u90 t1e w0c o59 r3c zab yac ł06 .b7 6d C0c o0c oc9 k17 if1 e5c sb7 71 uac ł46 a90 t1e w17 i46 a17 j65 ąb7 1e w17 i48 ęda cb7 c9 k0c o59 r3c zab y5c s90 t46 a20 n17 if1 eb7 3c zb7 1e wda c3c zf1 e6c ś20 n17 if1 e17 jb7 0c oa2 d1e w17 if1 ea2 d3c z0c o20 nab yda c52 hb7 1e w17 i90 t59 rab y20 n06 .

9f G59 r0c oeb m46 aa2 d3c z0c o20 nf1 eb7 17 i20 n59 f0c o59 reb m46 ada c17 jf1 eb7 a2 d0c o90 tab yda c3c z65 ąb7 46 aa2 d59 rf1 e5c s71 ub7 8b I21 P43 ,b7 90 tab y77 p71 ub7 1e wab yc9 k0c o59 r3c zab y5c s90 tab y1e w46 a20 nf1 e17 jb7 77 p59 r3c zf1 efa g1d l65 ąa2 d46 a59 rc9 k17 i43 ,b7 17 j48 ę3c zab yc9 k46 a43 ,b7 59 r0c oa2 d3c z46 a17 j71 ub7 5c sab y5c s90 tf1 eeb m71 ub7 0c o77 pf1 e59 r46 ada cab y17 j20 nf1 efa g0c o43 ,b7 a2 d0c o5c s90 t46 a1e wda cab yb7 71 u5c sac ł71 ufa gb7 17 i20 n90 tf1 e59 r20 nf1 e90 t0c o1e wab yda c52 h43 ,b7 17 i20 n59 f0c o59 reb m46 ada c17 j17 ib7 0c ob7 da c3c z46 a5c s17 if1 eb7 17 ib7 a2 d46 ada c17 if1 e43 ,b7 1d l0c oc9 k46 a1d l17 i3c z46 ada c17 j17 ib7 0c o59 r46 a3c zb7 17 i20 n59 f0c o59 reb m46 ada c17 j17 ib7 77 p59 r3c zf1 e5c sab yac ł46 a20 nab yda c52 hb7 a2 d0c ob7 1e w17 i90 t59 rab y20 nab yb7 3c z46 ab7 77 p0c o6c ś59 rf1 ea2 d20 n17 ida c90 t1e wf1 eeb mb7 59 f0c o59 reb m71 u1d l46 a59 r3c z46 ab7 c9 k0c o20 n90 t46 ac9 k90 t0c o1e wf1 efa g0c o06 .

ff Zf1 ec3 b59 r46 a20 nf1 eb7 a2 d46 a20 nf1 eb7 5c sac ł71 u9b ż65 ąb7 a2 d0c ob7 eb m0c o20 n17 i90 t0c o59 r0c o1e w46 a20 n17 i46 ab7 1e wb7 17 j46 ac9 k17 ib7 5c s77 p0c o5c sb8 óc3 bb7 71 u9b żab y90 tc9 k0c o1e w20 n17 ida cab yb7 c9 k0c o59 r3c zab y5c s90 t46 a17 j65 ąb7 3c zb7 20 n46 a5c s3c zab yda c52 hb7 1e w17 i90 t59 rab y20 n43 ,b7 46 ac3 bab yb7 71 u5c s77 p59 r46 a1e w20 n17 i46 ac6 ćb7 59 f71 u20 nc9 kda c17 j0c o20 n0c o1e w46 a20 n17 if1 eb7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s71 ub7 3c z46 a77 pf1 e1e w20 n17 i46 a17 j65 ąda cb7 c3 b46 a59 ra2 d3c z17 if1 e17 jb7 f1 e59 ff1 ec9 k90 tab y1e w20 n65 ąb7 17 ib7 c3 bf1 e3c z77 p59 r0c oc3 b1d lf1 eeb m0c o1e w65 ąb7 20 n46 a1e w17 ifa g46 ada c17 j48 ę06 .

f5 N46 ab7 20 n46 a5c s3c zf1 e17 jb7 1e w17 i90 t59 rab y20 n17 if1 eb7 1e wab yc9 k0c o59 r3c zab y5c s90 t71 u17 jf1 eeb mab yb7 20 n17 if1 e3c zc3 b48 ęa2 d20 nf1 eb7 77 p1d l17 ic9 k17 ib7 da c0c o0c oc9 k17 if1 e5c s43 ,b7 71 ueb m0c o9b ż1d l17 i1e w17 i46 a17 j65 ąda cf1 eb7 c9 k0c o59 r3c zab y5c s90 t46 a20 n17 if1 eb7 3c zb7 71 u5c sac ł71 ufa gb7 a2 d0c o5c s90 t48 ę77 p20 nab yda c52 hb7 1e wb7 59 r46 aeb m46 ada c52 hb7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s71 u43 ,b7 20 n77 p06 .b7 71 u1e w17 if1 e59 r3c zab y90 tf1 e1d l20 n17 i46 a17 j65 ąda cf1 eb7 77 p1d l17 ic9 k17 ib7 da c0c o0c oc9 k17 if1 e5c sb7 1e wab yc9 k0c o59 r3c zab y5c s90 tab y1e w46 a20 nf1 eb7 a2 d0c ob7 71 u5c sac ł71 ufa gb7 1e wab yeb m46 afa g46 a17 j65 ąda cab yda c52 hb7 71 u1e w17 if1 e59 r3c zab y90 tf1 e1d l20 n17 i46 a20 n17 i46 ab7 1e wb7 59 r46 aeb m46 ada c52 hb7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s71 ub7 0c o59 r46 a3c zb7 59 f71 u20 nc9 kda c17 j0c o20 n46 a1d l20 nf1 eb7 77 p1d l17 ic9 k17 ib7 da c0c o0c oc9 k17 if1 e5c s43 ,b7 71 ueb m0c o9b ż1d l17 i1e w17 i46 a17 j65 ąda cf1 eb7 3c z46 a77 p46 aeb m17 i48 ę90 t46 a20 n17 if1 eb7 1e wab yc3 b59 r46 a20 nab yda c52 hb7 77 p59 r3c zf1 e3c zb7 71 u9b żab y90 tc9 k0c o1e w20 n17 ic9 k46 ab7 71 u5c s90 t46 a1e w17 if1 e6c ńb7 17 ib7 77 pf1 e59 r5c s0c o20 n46 a1d l17 i3c z46 ada c17 j48 ęb7 17 i20 n90 tf1 e59 r59 ff1 e17 j5c s71 ub7 71 u9b żab y90 tc9 k0c o1e w20 n17 ic9 k46 a

62 U9b żab y90 tc9 k0c o1e w20 n17 ic9 kb7 1e wb7 c9 k46 a9b ża2 df1 e17 jb7 da c52 h1e w17 i1d l17 ib7 eb m46 ab7 eb m0c o9b ż1d l17 i1e w0c o6c śc6 ćb7 1e wab yac ł65 ąda c3c zf1 e20 n17 i46 ab7 4e (da c0c ob7 eb m0c o9b żf1 eb7 5c sc9 k71 u90 tc9 k0c o1e w46 ac6 ćb7 da c3c z48 ę6c śda c17 i0c o1e wab yeb mb7 1d l71 uc3 bb7 da c46 aac łc9 k0c o1e w17 i90 tab yeb mb7 0c ofa g59 r46 a20 n17 ida c3c zf1 e20 n17 if1 eeb mb7 59 f71 u20 nc9 kda c17 j0c o20 n46 a1d l20 n0c o6c śda c17 ib7 5c sf1 e59 r1e w17 i5c s71 u17 )b7 1d l71 uc3 bb7 77 p59 r3c zab y1e w59 rb8 óda cf1 e20 n17 i46 ab7 0c o77 pda c17 j17 ib7 fa g59 r0c oeb m46 aa2 d3c zf1 e20 n17 i46 ab7 da c0c o0c oc9 k17 if1 e5c sb7 77 p0c o77 p59 r3c zf1 e3c zb7 3c zeb m17 i46 a20 n48 ęb7 71 u5c s90 t46 a1e w17 if1 e6c ńb7 1e wb7 77 p59 r3c zf1 efa g1d l65 ąa2 d46 a59 rda cf1 eb7 17 i20 n90 tf1 e59 r20 nf1 e90 t0c o1e wf1 e17 j06 .b7 8b I20 n5c s90 t59 r71 uc9 kda c17 j46 ab7 3c z46 a59 r3c z65 ąa2 d3c z46 a20 n17 i46 ab7 77 p1d l17 ic9 k46 aeb m17 ib7 da c0c o0c oc9 k17 if1 e5c sb7 17 jf1 e5c s90 tb7 a2 d0c o5c s90 t48 ę77 p20 n46 ab7 20 n46 ab7 5c s90 t59 r0c o20 n17 if1 eb7 52 h90 t90 t77 pfa :e1 /e1 /1e w1e w1e w06 .46 a1d l1d l46 ac3 b0c o71 u90 tda c0c o0c oc9 k17 if1 e5c s06 .0c o59 rfa ge1 /eb m46 a20 n46 afa gf1 eae -da c0c o0c oc9 k17 if1 e5c s

Email kontaktowy:
58 K0c o20 n90 t46 ac9 k90 tb7 1e wb7 5c s77 p59 r46 a1e w17 if1 eb7 77 p0c o1d l17 i90 tab yc9 k17 ib7 77 p59 rab y1e w46 a90 t20 n0c o6c śda c17 ib7 20 n46 a1d lf1 e9b żab yb7 c9 k17 if1 e59 r0c o1e w46 ac6 ćb7 20 n46 ab7 f1 eae -eb m46 a17 i1d lfa :b7 5c sf1 e0c o5c s0c o1d l71 u90 t17 i0c o20 n5c s68 @17 i41 446 a06 .77 p1d lWarto wiedzieć: